02 Class Declaration and Access Modifier

Kaynak Dosya Tanimlamasi

 • Javada , her kaynak dosya icin yalnizca bir adet public sinif tanimlanabilir.
 • public tanimlanan sinif , dosya ismiyle mutlaka ayni olmak zorundadir. Ornegin ,
  public class Employee tanimlanmissa kaynak dosyasi mutlaka Employee.java olmalidir.
 • package tanimlamasi mutlaka en basta yer almalidir.
 • import tanimlamasi package tanimlamasi ile class tanimlamasi arasinda yer almalidir.
 • import ve package tanimlamasi , bir kaynak dosyada tum sinif tanimlamalari icin gecerlidir.
 • Bir kaynak dosya tabi ki birden fazla public olmayan sinif tanimlamasi icerebilir.

Continue reading 02 Class Declaration and Access Modifier

01 Legal Identifiers ve Naming Standards

Class

Class yani sinif bir sablondur, peki neyin sablonudur bu ? Class, bir object ‘ in yani objenin sablonudur, peki ne is yapar bir class ? Objenin durum [state] ve davranislarini [behaviors(methods)]  larini tanimlamamizi saglar.

Object

Calisma zamaninda Java Virtual Machine (JVM) , new anahtar kelimesi ile karsilastiginda, ilgili class tan bir instance olusturur (instance of a class) Bu objenin kendi durum[state]  ve davranislari [behaviors(methods)vardir.

Legal Identifiers (Belirleyici)

Class, degisken (variable) , metot ve diger Java ogelerinin birer isme ihtiyaci vardir. Bu isimlere Javada Identifier denir. Java’da bir seylere isim verirken , ciddi anlamda problem yasayabiliriz, Java bu konuda son derece hassastir

 • Belirleyiciler (identifier), harf , $ (currecy character) veya alt_cizgi  _  (underscore) ile baslayabilir.
 • Ilk karakterden sonra harf , $ ve alt cizgiye ek olarak tabi ki rakam da kullanabiliriz.
 • Belirleyicilerin uzunluk acisindan bir siniri yoktur.
 • Java’nin anahtar kelimelerini (keyword) ,  belirleyicilere verilemez.
 • Belirleyiciler buyuk-kucuk harfe duyarlidir (case sensitive). Yani sayi ve Sayi farkli iki belirleyicidir.

Continue reading 01 Legal Identifiers ve Naming Standards

Java’ya Giriş

Java_620X0

Java’nın Kısa Tarihi

 •  1991 yılında Sun, kapalı kapılar ardında ve Patrick Naughton, Mike Sheridan, and James Gosling önderliğindeki küçük bir takımla bir proje başlattı.
 • 13 kişiden oluşan ve “Green Team” (Yeşil Takım) adı verilen bu grubun amacı ITC dünyasında geleceği tahmin edip onagöre ARGE yapmaktı.
 • Ve bu takım da geleceğin, kişisel ve ev elektronik cihazlarında olduğunu öngörüp bu alana yöneldi.
 •  Ve 23 Mayıs 1995’te Java resmi olarak piyasaya sunuldu
 •  2010 yılında Oracle’ın Sun’ı satın almasıyla Java da eldeğiştirmiş oldu

 Java Nedir?

 • Sun 1995’te Java’yı sunarken yayınladığı bir yazıda Java’yı şöyle tanıtıyordu:
 • Java: Basit, nesne-merkezli, ağlarda yetenekli, yorumlanan,sağlam, güvenli, mimari olarak tarafsız, taşınabilir, yüksekperformanslı/başarımlı, çok kanallı, dinamik bir dil.
 • Java: A simple, object-oriented, network-savvy, interpreted,robust, secure, architecture neutral, portable, high-performance, multithreaded, dynamic language

 Java Nesne Merkezlidir 

 • Java’da basit veri tipleri hariç herşey, bütün tipler, bir nesnedir
 • Çok güçlü kapsülleme (encapsulation) ve bilgi saklama (information hiding) ayırımı vardır
 •  Arayüz (interface) ile gerçekleştirme (implementation)arasında çok açık bir ayrım vardır

Continue reading Java’ya Giriş