Java’ya Giriş

Java_620X0

Java’nın Kısa Tarihi

 •  1991 yılında Sun, kapalı kapılar ardında ve Patrick Naughton, Mike Sheridan, and James Gosling önderliğindeki küçük bir takımla bir proje başlattı.
 • 13 kişiden oluşan ve “Green Team” (Yeşil Takım) adı verilen bu grubun amacı ITC dünyasında geleceği tahmin edip onagöre ARGE yapmaktı.
 • Ve bu takım da geleceğin, kişisel ve ev elektronik cihazlarında olduğunu öngörüp bu alana yöneldi.
 •  Ve 23 Mayıs 1995’te Java resmi olarak piyasaya sunuldu
 •  2010 yılında Oracle’ın Sun’ı satın almasıyla Java da eldeğiştirmiş oldu

 Java Nedir?

 • Sun 1995’te Java’yı sunarken yayınladığı bir yazıda Java’yı şöyle tanıtıyordu:
 • Java: Basit, nesne-merkezli, ağlarda yetenekli, yorumlanan,sağlam, güvenli, mimari olarak tarafsız, taşınabilir, yüksekperformanslı/başarımlı, çok kanallı, dinamik bir dil.
 • Java: A simple, object-oriented, network-savvy, interpreted,robust, secure, architecture neutral, portable, high-performance, multithreaded, dynamic language

 Java Nesne Merkezlidir 

 • Java’da basit veri tipleri hariç herşey, bütün tipler, bir nesnedir
 • Çok güçlü kapsülleme (encapsulation) ve bilgi saklama (information hiding) ayırımı vardır
 •  Arayüz (interface) ile gerçekleştirme (implementation)arasında çok açık bir ayrım vardır

Continue reading Java’ya Giriş