02 Class Declaration and Access Modifier

Kaynak Dosya Tanimlamasi

  • Javada , her kaynak dosya icin yalnizca bir adet public sinif tanimlanabilir.
  • public tanimlanan sinif , dosya ismiyle mutlaka ayni olmak zorundadir. Ornegin ,
    public class Employee tanimlanmissa kaynak dosyasi mutlaka Employee.java olmalidir.
  • package tanimlamasi mutlaka en basta yer almalidir.
  • import tanimlamasi package tanimlamasi ile class tanimlamasi arasinda yer almalidir.
  • import ve package tanimlamasi , bir kaynak dosyada tum sinif tanimlamalari icin gecerlidir.
  • Bir kaynak dosya tabi ki birden fazla public olmayan sinif tanimlamasi icerebilir.

Continue reading 02 Class Declaration and Access Modifier