Java’ya Giriş

Java_620X0

Java’nın Kısa Tarihi

 •  1991 yılında Sun, kapalı kapılar ardında ve Patrick Naughton, Mike Sheridan, and James Gosling önderliğindeki küçük bir takımla bir proje başlattı.
 • 13 kişiden oluşan ve “Green Team” (Yeşil Takım) adı verilen bu grubun amacı ITC dünyasında geleceği tahmin edip onagöre ARGE yapmaktı.
 • Ve bu takım da geleceğin, kişisel ve ev elektronik cihazlarında olduğunu öngörüp bu alana yöneldi.
 •  Ve 23 Mayıs 1995’te Java resmi olarak piyasaya sunuldu
 •  2010 yılında Oracle’ın Sun’ı satın almasıyla Java da eldeğiştirmiş oldu

 Java Nedir?

 • Sun 1995’te Java’yı sunarken yayınladığı bir yazıda Java’yı şöyle tanıtıyordu:
 • Java: Basit, nesne-merkezli, ağlarda yetenekli, yorumlanan,sağlam, güvenli, mimari olarak tarafsız, taşınabilir, yüksekperformanslı/başarımlı, çok kanallı, dinamik bir dil.
 • Java: A simple, object-oriented, network-savvy, interpreted,robust, secure, architecture neutral, portable, high-performance, multithreaded, dynamic language

 Java Nesne Merkezlidir 

 • Java’da basit veri tipleri hariç herşey, bütün tipler, bir nesnedir
 • Çok güçlü kapsülleme (encapsulation) ve bilgi saklama (information hiding) ayırımı vardır
 •  Arayüz (interface) ile gerçekleştirme (implementation)arasında çok açık bir ayrım vardır

 Java Ağlarda Yeteneklidir

 •  Tarihi olarak Java’nın ve Web devriminin doğumu aynıdöneme rast gelmiştir.
 • Bu yüzden Java, ağ ve ilgili yapılar akılda tutularak tasarlanmış ilk dildir.
 • Java ile bilgisayar için değil ağ için yazılım geliştirirsiniz.
 1. HTTP ve HTTPs gibi en yaygın Web protokolleri
 2. Web Servisleri
 3. Uzak nesneler (remote objects)
 4. Ve Telnet, FTP vs. gibi diğer bütün protokoller

Java Yorumlanır

 •  Platformdan bağımsız olabilmesi için Java kaynak kodları doğrudan makina koduna derlenmez
 • Java kaynak kodları (.java dosyaları), Java bytecodelarına(.class dosyaları) derlenir.
 • Bytecodelar JVM’in komutlarıdır ve çalıştırma zamanında (run-time) JVM tarafından yorumlanır.
 • Aslında Java hem derlenen (compiled) hem de yorumlanan (interpreted) bir dildir.
 • Java kaynak kodları (.java dosyaları) Java bytecodelarına(.class dosyaları) derlenir.

Bytecode Nedir?

 • Bytecode, JVM’in makina dilidir
 • Bir byte uzunluğunda olduğu için böyle adlandırılmıştır
 • Bytecode, herhangi bir işlemciye özel değildir
 • Bytecodelar, JVM tarafından çalışma zamanında (run-time)platforma özel komutlara çevrilir.      (Yorumlama)
 • Bu şekilde Java’nın platformdan bağımsız olması sağlanır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*