Hiç bilmeyenler için 7 soruda Yazılım Geliştirme

yazlim1

1. Yazılım yapmayı öğrenmek istiyorum ama hiçbirşey bilmiyorum. Nereden başlamalıyım?

Öncelikle özellikle kızlarda gördüğüm sorunu anlatarak başlayayım. Genellikle yazılım erkek işi olarak görüldüğü için, yazılım mühendisliği okusalar dahi kadın arkadaşlarda bir çekingenlik oluyor. Hatta mezun olan kadın arkadaşlar kodlamadan çekindikleri için yönetici, test uzmanı, analist gibi pozisyonlarda çalışıyorlar. Continue reading Hiç bilmeyenler için 7 soruda Yazılım Geliştirme

OOP ( Object-Oriented Programming ) Nesneye Dayalı Programlama nedir?

oop

Nesne tabanlı programlama namı diğer Object-Oriented Programmiing uygulama geliştirmede kullanılan bir teknolojidir. OOP nin sağladığı standartlarla bileşen (component) programlamasını kolaylaştırmaktadır.

OOP (Object-Oriented Programming) temelde üç prensibe dayanır:

Continue reading OOP ( Object-Oriented Programming ) Nesneye Dayalı Programlama nedir?

Yapay Öğrenme

machine-learning

Yapay öğrenmeden bahsedip örüntüyü es geçmek olmaz. Ki artık örüntüler ilkokulda öğretiliyor. Hani üç tane sayıyı verirler, sıradaki sayı ne olmalı diye sorarlar ya; hah, örüntü işte o.

Annemin mutfağı. Elimde kalem, önümde boş bir sayfa. Meşhur zeytinyağlı fasulyesinin tarifini öğrenmeye hazırım.

Göz kararı zeytinyağı.
Göz kararı?
Bir pinçik şeker.

Pinçik?
Annem fasulyeyi ocağa koydu bile. Benim sayfaysa hâlâ bomboş. Yalan oldu bizim öğrenme.

Kızamıyor da insan anasına. Bana tarifi bu şekilde veriyor çünkü kendisi de bu şekilde biliyor. Fasulyeyi daha ayıklarken ne kadar zeytinyağına, kaç pinçik şekere ihtiyaç var kestiriveriyor. Fasulye pişirme denen problemi çözmüş. Çözmüş çünkü problemin parametrelerini, yani zeytinyağının ölçüsünü, tuzun miktarını biliyor. Yüzlerce fasulye pişirdiği için ölçeği ezberlemiş.

Yapay öğrenme de aşağı yukarı böyle bir şey. Diyelim bilgisayarınızda binlerce fotoğraf var. Aralarından sizin de olduklarınızı bulmak istiyorsunuz. Önce sağdan soldan çekilmiş birkaç fotoğrafınızı bilgisayara veriyorsunuz.

Continue reading Yapay Öğrenme

JSF Static Navigation

jsf

JSF 1.2 de tum navigation kurallari faces-config.xml de yapilmasi gerekiyordu. JSF 2.x te bu zorunluluk ortadan kalkti.

Static Navigation

Simdiye kadar orneklerimizde Static Navigation’i kullandik. <h:commandButton> component’inde action attribute olarak gidecegi sayfa bilgisini deger olarak verdik.

<h:commandButton value="Login" action="welcome" />
  • action attribute degeri outcome olarak isimlendirilir yani “welcome” degeri outcome bilgisidir.Eger outcome da dosya bilgisi yoksa mevcut view in dosya bilgisi eklenir. Yani calistirdigimiz sayfa xhtml oldugu icin outcome bilgisi welcome.xhtml olarak degerlendirilir.
  • Outcome / ile baslamiyorsa path olarak current/mevcut view baz alinir.

Outcome bilgisini action attribute’te verebilecegimiz gibi metot da kullanabiliriz.

NavigationBean.java

package _18.static1.navigation;

import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.SessionScoped;

@ManagedBean
@SessionScoped
public class NavigationBean {

	public String goToPage3() {
		return "page3";
	}
}

Continue reading JSF Static Navigation

JavaScript – Operatörler

asdsadas

Bu yazımızda JavaScript operatörler hakkında bilgi vereceğiz

Atama Operatörü

=   operatörü ile atama işlemleri yapabiliriz

var a = 3;
a = 4;
 

Toplama Operatörü

+   operatörü ile atama işlemleri yapabiliriz


var a = 3;
var b = 4;
var c = a + b;

İşlemler Tablosu

 
Operatör Açıklama Örnek X değeri Y Değeri
+ Toplama x=y+2 7 5
Çıkarma x=y-2 3 5
* Çarpma x=y*2 10 5
/ Bölme x=y/2 2.5 5
% Mod x=y%2 1 5
++ Artım x=++y 6 6
x=y++ 5 6
Azalma x=–y 4 4
x=y– 5 4

Atama İşlemleri

Operatör Örnek Benzer İşlem Sonuç
= x=y x=5
+= x+=y x=x+y x=15
-= x-=y x=x-y x=5
*= x*=y x=x*y x=50
/= x/=y x=x/y x=2
%= x%=y x=x%y x=0

 

Karakter Birleştirme İşlemleri
var txt1="Volkan";
var txt2="Ozturk";
txt3=txt1+txt2;

JavaScript – Fonksiyonlar

asdsadas

Bu yazımızda JavaScript fonksiyonlar hakkında bilgi vereceğiz

Parametresiz bir şekilde fonksiyon aşağıdaki gibi çağrılır

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction()
{
alert("Merhaba Dünya!");
}
</script>
</head>

<body>
<button onclick="myFunction()">Cagir</button>
</body>
</html>

Continue reading JavaScript – Fonksiyonlar

AWS Platformu 2016

2016’da AWS platformundaki servisleri aşağıda özetledim.

Global Infrastructure

Region, Available Zone ve Edge Location’dan oluşur. Bu konuyu ilgili detayları bu yazımda bulabilirsiniz.

Networking

VPC

Virtual Private Cloud, AWS üzerinde sanal network oluşturmanızı sağlar.

Route53

DNS ‘lerinizi yönetmenizin sağlar ismini DNS kullandığı port 53 olduğu için ismini buradan almıştır.

Direct Connect

Internet Provider kullanmandan Özel network sağlayıcıları ile direk olarak AWS kaynaklarına erişmenizi sağlar. Continue reading AWS Platformu 2016

JavaScript – Değişkenler(Variables)

post_javascript-zamanli-yonlendirme

Bu yazımızda JavaScript değişkenler hakkında bilgi vereceğiz

JavaScript için değişken tanımlarken farklı veri tipi tanımlamaya gerek yoktur

Sayı Tipinde Değişkenler

 var a = 3;            
var b = 4;

Decimal Tipinde Değişkenler

var pi = 3.14;

Karakter setleri

var name = "Volkan";
var surname='OZTURK'; 

name="Merve";

Continue reading JavaScript – Değişkenler(Variables)

JavaScript – HTML Bileşenlerinin Değerinin Değiştirilmesi

post_javascript-zamanli-yonlendirme

Bu yazımızda JavaScript ile HTML elemanlarının nasıl değiştirilebileceğini inceleyeceğiz

document.getElementById(“id”)  metoduyla  HTML bileşenine erişebiliriz .    Bu metodun innerHTML metoduylada bileşenin html değeri değiştirilir

Örnek HTML

	<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction()
{
document.getElementById("demo").innerHTML="Paragraf Değişti";
}
</script>
</head>

<body>

<h1 id="demo">Paragraf 1</h1>

<button type="button" onclick="myFunction()">Paragrafı Değiştir</button>

</body>
</html>

JavaScript – Genel Bakış

asdsadas

Bu yazımızda JavaScript diline giriş yapacağız

JavaScript Netscape firması tarafından geliştirilmiş , web sayfalarına etkileşimli ve dinamik özellikler katmamızı sağlayan standart bir script dilidir

JavaScript kullanarak HTML bileşenlerine erişip bu bileşenlerin değerlerini dinamik olarak değiştirebiliriz

Örnek JavaScript kodu

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
 var d = new Date();
 var time=d.getHours();
 
 if(time < 12){
  alert('Günaydın');                             
 }else{
  alert('Merhaba');
 }

</script>
</head>
</html>

Güncel web tarayıcılarının hepsi JavaScript i desteklemektedir . Fakat bazı durumlarda Javascript kodları çalışırken tarayıcıların bazı fonksiyonları desteklememesi nedeniyle sıkıntı yaşanabilmektedir

JavaScript Kodları HTML kodlarının hangi bölümünde yazılmalıdır ? 

Javascript kodları HTML HEAD kısmına ve BODY kısmına yazılabilir

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
 
         *******
         **
         **    JS KODLARI
         **
         *******

</script>
</head>
</html>

 

<html>
<head>
</head>
<body>
     <script>
       document.write("<p>This is a paragraph</p>"); 
     </script> 
</head>
</html>

Continue reading JavaScript – Genel Bakış