JavaScript – Operatörler

asdsadas

Bu yazımızda JavaScript operatörler hakkında bilgi vereceğiz

Atama Operatörü

=   operatörü ile atama işlemleri yapabiliriz

var a = 3;
a = 4;
 

Toplama Operatörü

+   operatörü ile atama işlemleri yapabiliriz


var a = 3;
var b = 4;
var c = a + b;

İşlemler Tablosu

 
Operatör Açıklama Örnek X değeri Y Değeri
+ Toplama x=y+2 7 5
Çıkarma x=y-2 3 5
* Çarpma x=y*2 10 5
/ Bölme x=y/2 2.5 5
% Mod x=y%2 1 5
++ Artım x=++y 6 6
x=y++ 5 6
Azalma x=–y 4 4
x=y– 5 4

Atama İşlemleri

Operatör Örnek Benzer İşlem Sonuç
= x=y x=5
+= x+=y x=x+y x=15
-= x-=y x=x-y x=5
*= x*=y x=x*y x=50
/= x/=y x=x/y x=2
%= x%=y x=x%y x=0

 

Karakter Birleştirme İşlemleri
var txt1="Volkan";
var txt2="Ozturk";
txt3=txt1+txt2;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*