OOP ( Object-Oriented Programming ) Nesneye Dayalı Programlama nedir?

oop

Nesne tabanlı programlama namı diğer Object-Oriented Programmiing uygulama geliştirmede kullanılan bir teknolojidir. OOP nin sağladığı standartlarla bileşen (component) programlamasını kolaylaştırmaktadır.

OOP (Object-Oriented Programming) temelde üç prensibe dayanır:

Continue reading OOP ( Object-Oriented Programming ) Nesneye Dayalı Programlama nedir?