AWS Platformu 2016

2016’da AWS platformundaki servisleri aşağıda özetledim.

Global Infrastructure

Region, Available Zone ve Edge Location’dan oluşur. Bu konuyu ilgili detayları bu yazımda bulabilirsiniz.

Networking

VPC

Virtual Private Cloud, AWS üzerinde sanal network oluşturmanızı sağlar.

Route53

DNS ‘lerinizi yönetmenizin sağlar ismini DNS kullandığı port 53 olduğu için ismini buradan almıştır.

Direct Connect

Internet Provider kullanmandan Özel network sağlayıcıları ile direk olarak AWS kaynaklarına erişmenizi sağlar.

Compute

EC2

AWS’nin sanal sunucularıdır.

EC2 Container Service

EC2 instance üzerinde Docker Container oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlar

Elastic Beanstalk

Lambda

EC2 instance PaaS hizmeti vererek üzerinde hazır Tomcat, Node, Ruby vb.. Containerlar

EC2 üzerinde microservice Lambda fonksiyonları çalıştırmanıza imkan verir

Storage

S3

Object Storage Servisidir. 1byte -5TB arasındaki doyalarınızı saklayabilirsiniz

Cloud Front

CDN yani Content Delivery Network, Yani statik kaynaklara hızlı erişim için kaynakların AWS Edge’lerinde tutulması

Glacier

Arşivlemek istediğiniz ve anlık erişime ihtiyaç duymayacağınız büyük verilerinizi ucuza saklayan servistir.

EFS

Elastic File System. Birden fazla EC2 instance ortaklaşa kullanabileceği dosya sistemidir.

Storage Gateway

On-Premise uygulamalarda AWS Storage güvenli bir şekilde sadece bu uygulamanın kullanabilmesini sağlar.

Snowball

Büyük verilerin Export/Import’unu sağlar.

Databases

RDS

Rational Database Servisidir MSSQL, MySQL, Oracle, Aurora, Postgre SQL veritabanlarını destekler.

DynamoDB

AWS’nin sağladığı NonRelational DB hizmetidir. Performanslı ve Yüksel ölçeklenebilir

Elastic Cache

In Memory Cache Servisidir. Redis ve Memcache destekler.

Redshift

AWS üzerindeki VeriAmbarı hizmetidir. Petabyte büyüklüğündeki verileri tutar

SimpleDB

AWS’nin sağladığı NonRelational DB Hizmedir. Basit ve Esnektir.

DMS

Database Migration Service

Analytics

EMR

Elastic Map Reduce servisidir. AWS üzerinde Big Data işlemenizi sağlar. Altyapısında Hadoop frameworkünü kullanır.

Data Pipeline

Veriyi işleyip dönüştürmeniz ve daha sonra bunları S3, RDS, DynamoDB veya EMR ‘da saklamanıza saklar.

Elastic Search

Elastic Search Engine AWS üzerinde sunulmasıdır. Log, Click Stream Analytics, Real Time App Monitoring kullanılır.

Kinesis

AWS üzerinde Streaming Data servisidir. Web, Mobile, iOT ürettiği stream verisini toplama, depolama ve işleme ihtiyacı için

Machine Learning

AWS üzerinde Machine Learning teknolojisi kullanmalarını kolaylaştıran servisler sunar. Model , algoritma ve görsellik

Quick Sight

AWS üzerindeki BI(Business Intelligence) hizmetidir.

Security And Identity

IAM

Identity And Access Management servisidir. AWS üzerindeki kullanıcılarınızı, gruplarınızı ve rollerinizi yönetmenizi sağlar.

Directory Service

AWS üzerinde MS Active Directory’nın kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlar.

WAF

Web Application Firewall Service. Bilinen atak örüntüleri(Ddos), SQL injection ve Cross Site Scripting karşı önlem alabilmesini sağlar.

Cloud HSM

Bulut’ta Hardware Security Module hizmetidir. Verilerinizi KMS ürettiği anahtarlarla Encypt edilmesini sağlar.

KMS

Key Management Service’dir HSM verinin encypt edilebilmesi için key üretilmesinden, kontrolünden ve güvenliğini sağlayan servistir.

Management Tools

Cloud Watch

AWS kaynaklarınızı monitor etmenizi sağlar. Kaynakların izleri ve logları takip ederek belirlediğiniz alarmları çalıştırır.

Cloud Formation

CloudFormation AWS üzerinde manuel yaptığınız tanımladığınız bir çok sistemi, configurasyonu JSON template yapmanızı sağlar.

Cloud Trailer

AWS API call’larının kayıtlarını tutar. Bu sayede bu izleri takip ederek AWS kullanıcılarının yaptığı işlemleri takip edersiniz.

Opsworks

AWS üzerindeki Configuration Management Servisidir.

Config

AWS üzerinde kaynak envanteri, configurasyon tarihçesi ve konfigurasyonda yapılan bir değişikliğın bildirimi için servis

Service Catalog

AWS üzerindeki IT servislerini katalog haline getirip bunlarını yönetebilmesini sağlar.

Application Services

API Gateway

Bulut’ta geliştiricilerin güvenli API oluşturmalarına, yayınlamalarına ve monitor etmelerini sağlar.

AppStream

Windows App AWS üzerinde çalışarak görüntü ve etkileşimin Stream ile yapılmasını sağlar. MacOS, KindleFires,Chromebook

Cloud Search

Web sayfanızın üzerindeki aramalar için sunulan bir servistir. 34 dili destekler.

Elastic Transcoder

AWS üzerinde media ve video dönüştürümünü gerçekleştirmek için sunulmuş servistir. Telefon ve Tablet’de media desteği için

SES

Simple Email Service. Email göndermenizi ve almanızı sağlayan servistir.

SQS

Simple Queue Service. Uygulamalarınızın kullanabileceği ActiveMQ, RabbitMQ gibi servis sunar.

SWF

AWS Simple Workflow Service, Arka planda yapılması gereken işlemleri paralel veya sırası ile çalıştırmanızı sağlar.

Developer Tools

Code Commit

AWS ‘nin Source Control hizmetidir.

Code Deploy

AWS’nin sağladığı App Deploy otomatikleştiren servistir.

Code Pipeline

AWS’nin Continues Delivery Servisidir. Kodunuzu commit ettiğinizde build edilmesi, test edilmesi, preprod sonra prod ortamına atılmasını sağlar.

Mobile Services

Mobile Hub

Mobile Hub, mobil uygulama geliştirme, build etme, test etme ve kullanımını monitor etmeniz için ortam sağlar.

Cognito

Mobil Uygulamanızın verisini , configurasyonlarını veya game state tutmanızı sağlayan servistir

Device Farm

Bulut’ta farklı Android cihazları üzerinde uygulamanızın test edilmesini sağlar, performans ve görüntü sonuçlar sağlar.

Mobile Analytics

Mobil uygulamanızın kullanılma oranları ve kazanç durumlarını analiz etmenizi sağlar.

SNS

Simple Notification Service ile Mobil uygulamanızın Push Notifacation bu servis üzerinden yapabilirsiniz.

Enterprise Applications

Workspace

İşletmeniz için sanal desktop’lar oluşturarak çalışanların bu workspace’ledeki uygulama ve dökümanlara erişimini sağlayan servistir.

Workmail

İşletmeniz için eposta ve takvim hizmeti sunar.

Workdocs

İşletmeniz için dokümanlarınızı (pdf, video vb..) saklayabileceğiniz paylaşabileceğiniz Dropbox gibi ortam sağlar.

Internet Of Things

iOT

iOT cihazlarının AWS’ye telemetri ve sensör verilerini aktarmaları, bunların analiz edilmesi ve depolanması için sunulan servislerdir.

One Comment
  1. lyonnais shirt

    This is great blog, I will certainly be back.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*