JSF (Java Server Faces) Nedir?

jsf

Java Server Faces bir çatıdır. JSP’den farklı olarak kullanıcı arayüzü sağlanmaktadır. Hazır bileşenler/etiketler ile (tag) yapmak istediğimiz işlemleri basitçe yapabilmekteyiz. Üst seviyede programlar yapmayı kolay hale getirmektedir. İleriki derslerde göreceğimiz JAVA EE teknolojilerine kolayca entegre etmemizde mümkündür. JSF’de farklı kütüphanler ile farklı arayüzler bulabilmekteyiz. Bu kütüphaneleri ekledikçe kodlama tekniğide geliştirene göre değişebilmektedir.

Java Server Facesin geneli olaylara dayanmaktadır. Tıklandığında/yapıldığında gibi eylemlere tepki verebilmektedir. Java Server Pages’e göre en büyük artısı ajax’a kolayca hükmedebilmemiz.  Java Server Faces öğrenmek ileriye dönük bir yatırımdır. Çok katmanlı mimariler için JSF bizim avantajımıza olduğunu düşünmekteyim. Continue reading JSF (Java Server Faces) Nedir?