JSF Framework Services & Encoding, Decoding

JSF Framework Services

Java Server Faces scope olarak presentation tier ile sinirlidir.
Database persistence , web services ya da diger backend isleri JSF in scope u disindadir.

jsf-overview

MVC (Model View Controller) architecture

JSF view ve modeli birbirine baglar. View componenti bean property ile su sekilde birbirine bagladik ;

<h:inputText value="#{personBean.name}" />

FacesServlet , JSF frameworkunde controller olarak gorev yapmaktadir. Herhangi bir istek , action oldugunda FacesServlet calisacaktir ve hizmet verecektir.

<h:commandButton value="Login" action="welcome" />

Data conversion
Kullanici formdaki input alanlarina text(String) olarak giris yapar. Bununla birlikte business object (model) bu datayi number, date ya da farkli bir tipte bekliyor olabilir. JSF kolaylikla bu data conversion islemini yapabilir.

Validation & error handling
JSF , formdaki input alanlari icin kolaylikla validation/gecerlilik yapmamiza olanak saglar.
Kullanici uygun olmayan bir data girisi yaptiginda uyari/error mesaji gosterebiliriz.

Internationalization
JSF Internationalization problemine cozum sunar. Resource bundlelar ile Internationalization/ulusallastirma/farkli dil destegi ozelligini saglayabiliriz. Bu konuda ornek yapacagiz Continue reading JSF Framework Services & Encoding, Decoding