Java Serialization (Serileştirme) Nedir?

serialization

 

 

 

 

 

 

 

Java tamamen nesne yönelimli bir programlama dili olduğu için, Java üzerinde uygulama geliştirirken nesneleri sıkça kullanıyoruz. Java platformunda bilindiği gibi, int, double, byte gibi primitive tipler dışındaki herşey nesnedir.

Ancak Java’da kullanılan nesneler, Java platformunda (JVM) hayat bulurlar. Platform dışında nesnelerin, hiçbir anlamı yoktur. Nesne yönelimli programlama paradigmasını destekleyen Java’da, tasarlanan nesnelerin tekrar kullanılabilmesi (reuse) önemli bir konu olduğuna göre, bu nesneleri Java platformu dışında da hayata geçirmek gerçekten önemlidir. Bahsedilen bu problem, Java Serialization API sayesinde çok kolay bir şekilde aşılabiliyor.

Konuya bir de şu yönden bakarsak, herhangi bir nesne içerisindeki fieldları bir dosyaya yazdırdığımızda, bu verilerin sadece değerlerini (values) dosya içerisinde depolarız. Halbuki bu verilerin sınıf tanımlaması içerisindeki tipleri de en az değerleri kadar önemlidir. Herhangi bir nesnenin fieldındaki değer 3 ise, bu değerin string mi int mi olduğunun dosya üzerinde bir anlamı yoktur.

Java Serialization API sayesinde bir nesnenin birebir kopyasını, Java platformu dışında da depolayabiliriz. Bu mekanizma ile daha sonra,  nesneyi depolanan yerden çekip, aynı durum (state) ve özellikleri ile kullanmaya devam edebiliriz. Tüm bu sisteme, Object Serialization (Nesne Serileştirme) adı verilir.

Continue reading Java Serialization (Serileştirme) Nedir?